مهر الماس

مهر و موم برنجی

الماس لوح

مهروموم برنجی: مفهومی سنتی و ارزشمند در فرهنگ و زندگی روزمره مهروموم برنجی یکی از مفاهیم سنتی و معنوی در فرهنگ‌های مختلف جهان است که به برنج و مهروموم ارتباط دارد. این مفهوم مهم در زندگی روزمره و مراسم‌های مختلف به کار می‌رود و ارتباط انسان با محصولات زراعی و ارزشمندی که خداوند ارائه داده […]

مهر و موم چیست؟

مهرو موم

مهرانواع مختلفی دارد، برنجی یا مهر فلزی با دسته چوبی، مهری که در مهر و موم الماس تولید میشود مهری است که می‌تواند بر روی موم و یا لاک مهرسازی، برجستگی ایجاد کند و برای پلمپ پاکت از ان استفاده ‌میشود. این گونه مهرها نوع بسیار قدیمی انواع مهر می‌باشد، بر روی کلیشه‌هایی با ضخامت […]

مروموم از نظر تاریخی

مهروموم1

مهروموم خاص ترین راه برای اضافه کردن یک نشانه منحصر‌به‌فرد و ظریف به کارت دعوت یا کارت هدیه شما است، اما اگر در مورد استفاده از مهروموم تازه وارد هستید، شروع آن ممکن است دشوار باشد. در این راهنما به شما نشان خواهیم داد که چگونه از مهروموم استفاده کنید. از نظر تاریخی، بسیاری از […]